T10 Oppheim og Vinje

Onsdag 28. februar er alle tiåringar (fødd 2008) i Oppheim og Vinje sokn, inviterte til Vinje kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få læra om kvar enkelt perle. T10, Kristuskransen startar rett etter skuletid, og er slutt kl, 16:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2008, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med så er de sjølvsagt hjerteleg velkomne – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

T10 Evanger

Tysdag 27. februar er alle tiåringar (fødd 2008) i Evanger sokn, inviterte til Evanger kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få læra om kvar enkelt perle. T10, Kristuskransen startar rett etter skuletid, og er slutt kl, 16:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2008, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med så er de sjølvsagt hjerteleg velkomne – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

Ny dato for senior/eldretreff i Vonheim i februar

Seniortreffet som opprinneleg var planlagd til tysdag 13. februar vert utsett til tysdag 27. februar. Ole Didrik Lærum kjem og held foredrag om medisinsoga. Vel møtt til interessant føredrag og hyggjeleg samvèr i Vonheim kl 12 - 14!

Les mer..

SALMEKVELD i VANGSKYRKJA 07.02.18

Onsdag 7. februar kl. 19:00 arrangeres det ein salmekveld i Vangskyrkja, der me i ei avdeling presenterer ein del nyare salmar frå den nye salmeboka, slik at kyrkjelyden kan gjera seg meir kjend med desse. I den andre avdelinga er fokuset på negro spirituals, og den påverknaden som tradisjonen har hatt på vestleg kultur.

Les mer..

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja

Vangskyrkja fekk i 2017 tildelt kr 2 250 000,- i midlar frå staten, som skal verte nytta til utvendes reparasjon av fuger i støttepillarane på kyrkja. Midlane kjem frå «Kirkerestaurering»– tiltakspakka.

«Regjeringen foreslår å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 25 millioner kroner til istandsetting av fredete og verneverdige kirker på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet er del av en tiltakspakke mot økt ledighet.»

Saman med åtte andre kyrkjer fekk Vangskyrkja tildelt denne summen. Tildelinga skjer på  vilkår av at arbeidet vert utført innan 30.juni 2018.

Les mer..

Årsmøte for kyrkjelyden i Vangskyrkja 4.februar

Saker:

Årsmelding

Rekneskap

Framlegg til liturgiar for høgmesse i Vangskyrkja (Trykk "Les meir" for meir info og nedlasting)

Les mer..

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd til seniortreff i Vonheim.

Her møtes me til kulturelt program og eit godt måltid mat. Til allsong og sosialt samvær!

Har du behov for skyss er det berre å ringe 47 84 91 34 så har me skysskar som kan henta og bringa deg!

Tidspunkt:12.00-14.30

Pris: kr. 100,-

Les mer..

Babysong vår 2018

Me har sendt ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn, som finn stad i Vangskyrkja, med oppstart 30. januar. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår av 2017.

Invitasjonen er sendt ut til born som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

Sundagsskule på Vangen

Me treng fleire leiarar om me skal få til sundagsskule på Vangen neste år. Me har både hus og gode hjelpemiddel, men treng folk til å leia dette. Alle som likar sundagsskule kan vera med som leiar. Om du er femten, femti eller åttifem er ikkje viktig. Det viktigaste er at du kan tenkje deg å vera i lag med borna og fortelja frå Bibelen, laga noko, leika, prata og synge.

Og tidspunkt kan godt diskuterast. Det må ikkje vere på sundagar.

Ta kontakt med kyrkjekontoret (56 52 38 80) eller Turid Fjose (4140180326) om du kan tenkje deg å vera med.

 

Les mer..

Sorggruppe

Det vert starta opp ny sorggruppe. Gruppa vil møtast kveldstid i kyrkjetunet på Voss, og gå over 10 kveldar.

Ta gjerne kontakt! Kyrkja på Voss. Diakon Sigrid Djukastein Mala

Telefon: 47 84 91 34                       E-post: diakon@voss.kyrkja.no

Les mer..

T10 Oppheim og Vinje

Publisert dato: 16.02.2018

T10 Oppheim og Vinje

Onsdag 28. februar er alle tiåringar (fødd 2008) i Oppheim og Vinje sokn, inviterte til Vinje kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få læra om kvar enkelt perle. T10, Kristuskransen startar rett etter skuletid, og er slutt kl, 16:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2008, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med så er de sjølvsagt hjerteleg velkomne – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

T10 Evanger

Publisert dato: 16.02.2018

T10 Evanger

Tysdag 27. februar er alle tiåringar (fødd 2008) i Evanger sokn, inviterte til Evanger kyrkje for å verte meir kjende med den nydelege Kristuskransen. Borna skal få lage sin eigen Kristuskrans, og få læra om kvar enkelt perle. T10, Kristuskransen startar rett etter skuletid, og er slutt kl, 16:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2008, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med så er de sjølvsagt hjerteleg velkomne – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

Ny dato for senior/eldretreff i Vonheim i februar

Publisert dato: 06.02.2018

Ny dato for senior/eldretreff i Vonheim i februar

Seniortreffet som opprinneleg var planlagd til tysdag 13. februar vert utsett til tysdag 27. februar. Ole Didrik Lærum kjem og held foredrag om medisinsoga. Vel møtt til interessant føredrag og hyggjeleg samvèr i Vonheim kl 12 - 14!

Les meir..

SALMEKVELD i VANGSKYRKJA 07.02.18

Publisert dato: 26.01.2018

SALMEKVELD i VANGSKYRKJA 07.02.18

Onsdag 7. februar kl. 19:00 arrangeres det ein salmekveld i Vangskyrkja, der me i ei avdeling presenterer ein del nyare salmar frå den nye salmeboka, slik at kyrkjelyden kan gjera seg meir kjend med desse. I den andre avdelinga er fokuset på negro spirituals, og den påverknaden som tradisjonen har hatt på vestleg kultur.

Les meir..

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja

Publisert dato: 24.01.2018

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja

Vangskyrkja fekk i 2017 tildelt kr 2 250 000,- i midlar frå staten, som skal verte nytta til utvendes reparasjon av fuger i støttepillarane på kyrkja. Midlane kjem frå «Kirkerestaurering»– tiltakspakka.

«Regjeringen foreslår å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 25 millioner kroner til istandsetting av fredete og verneverdige kirker på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet er del av en tiltakspakke mot økt ledighet.»

Saman med åtte andre kyrkjer fekk Vangskyrkja tildelt denne summen. Tildelinga skjer på  vilkår av at arbeidet vert utført innan 30.juni 2018.

Les meir..

Årsmøte for kyrkjelyden i Vangskyrkja 4.februar

Publisert dato: 24.01.2018

Årsmøte for kyrkjelyden i Vangskyrkja 4.februar

Saker:

Årsmelding

Rekneskap

Framlegg til liturgiar for høgmesse i Vangskyrkja (Trykk "Les meir" for meir info og nedlasting)

Les meir..

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018

Publisert dato: 05.09.2017

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd til seniortreff i Vonheim.

Her møtes me til kulturelt program og eit godt måltid mat. Til allsong og sosialt samvær!

Har du behov for skyss er det berre å ringe 47 84 91 34 så har me skysskar som kan henta og bringa deg!

Tidspunkt:12.00-14.30

Pris: kr. 100,-

Les meir..

Babysong vår 2018

Publisert dato: 22.01.2018

Babysong vår 2018

Me har sendt ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn, som finn stad i Vangskyrkja, med oppstart 30. januar. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår av 2017.

Invitasjonen er sendt ut til born som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

Sundagsskule på Vangen

Publisert dato: 21.11.2017

Sundagsskule på Vangen

Me treng fleire leiarar om me skal få til sundagsskule på Vangen neste år. Me har både hus og gode hjelpemiddel, men treng folk til å leia dette. Alle som likar sundagsskule kan vera med som leiar. Om du er femten, femti eller åttifem er ikkje viktig. Det viktigaste er at du kan tenkje deg å vera i lag med borna og fortelja frå Bibelen, laga noko, leika, prata og synge.

Og tidspunkt kan godt diskuterast. Det må ikkje vere på sundagar.

Ta kontakt med kyrkjekontoret (56 52 38 80) eller Turid Fjose (4140180326) om du kan tenkje deg å vera med.

 

Les meir..

Sorggruppe

Publisert dato: 14.11.2017

Sorggruppe

Det vert starta opp ny sorggruppe. Gruppa vil møtast kveldstid i kyrkjetunet på Voss, og gå over 10 kveldar.

Ta gjerne kontakt! Kyrkja på Voss. Diakon Sigrid Djukastein Mala

Telefon: 47 84 91 34                       E-post: diakon@voss.kyrkja.no

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

19. februar 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando