Pilegrim i Prestegardsmoen


Det er laga til eit lite hefte som legg opp til ei pilegrimsvandring i Prestegardsmoen.

Dette heftet inneheld refleksjonar kring tekstar frå Bibelen, og tema som kan vere livsnære for oss. Kvar post i vandringa er knytt til ein stad på grusvegen som går rundt prestegardsmoen og startar med ein tekst frå Bibelen, ein refleksjon over teksten og temaet, og så spørsmål til ettertanke.

Det er ikkje lagt opp til noko felles vandring, men at ein kan ta denne vandringa i sitt eige tempo. 

Til kvar post er det spørsmål til ettertanke. Dei er det ikkje anna rett svar på enn det svaret me kan gje for oss sjølv. Spørsmåla er meint som hjelp til refleksjon over forskjellige sider av livet og trua vår. 

Heftet kan ein finne ved å trykke på denne linken: 

PILEGRIMSHEFTE - PRESTEGARDSMOEN

Tilbake