Aktuelle T-dagar

T6 Heilt førsteklasses

Publisert dato: 08.08.2017

T6 Heilt førsteklasses

Born som byrjar i første klasse er inviterte til T6-dag i Vangskyrkja måndag 21. eller tysdag 22. august. Vel den dagen som passer best.

Påmelding til 95262026 innan laurdag 19. august. Gje melding om kva dag de kjem og kor mange som kjem. Allergi/intoleranse for gluten, mjølk, gjær og egg må me òg få info om.

Invitasjon er sendt til medlemane våre, men alle som har lyst er hjarteleg velkomne :)!

Les meir..

Sundagsskulen i Kyrkjetunet

Publisert dato: 15.09.2015

Sundagsskulen i Kyrkjetunet

Det er sundagsskule i Kyrkjetunet anna kvar sundag i haust,  frå 06. september til og med 29. november.

Les meir..
Litt om T-dagane
Om T-dagane

Om T-dagane

T-dagar er Trusopplæringsdagar i kyrkjene på Voss.

Les meir..
Sundagsskule på Vangen

Sundagsskule på Vangen

Me har sundagsskule i Kyrkjetunet nokre sundagar kvart semester. Her finn du oversikta over datoane våren 2016.

Les meir..
Babysong

Babysong

Babysong- kurset er for born, født førre  halvår/ år og deira foreldre. Kurset går over sju samlingar:  Seks  babysongsamlingar og ei gudst...

Les meir..
Småbornsong

Småbornsong

Toåringane vert invitert til småbornsong i kyrkja.

Les meir..
Undretur

Undretur

Det året barnet fyller tre år får de invitasjon til ”Undretur” i dykkar lokale kyrkje.

Les meir..
Barnebibel

Barnebibel

På T4-dagen får fireåringane sin eigen barnebibel.

Les meir..
Jolekrubbeverkstad

Jolekrubbeverkstad

Når desember byrjar gler me oss veldig til jul, tida kan ikkje gå fort nok. På T5- dagen i november lagar me ei jolekrubbe femåringane kan bruka he...

Les meir..
1. klasses

"1. klasses"

På T6-dagen feirar me seksåringane sin skulestart, og markerer at dei alle er  ”Heilt  1. klasses”.

Les meir..
Påskevandring

Påskevandring

T7 handlar om påskeforteljinga. Dagen vert arrangert i dei ulike sokna rundt påske kvart år.

Les meir..
Tårnagent

Tårnagent

T8 handlar om kyrkja og skattane ein kan finna der.

Les meir..
Pilegrimsvandring

Pilegrimsvandring

T9-dagen omhandlar historia om Heilag Olav og pilegrimane.

Les meir..
Bibelen

Bibelen

Bibelen - ei vandring gjennom den store forteljinga.

Les meir..
LysVaken

LysVaken

Over halvparten av alle kyrkjelydane i Den norske kyrkja har sørga for at LysVaken  er blitt ein god tradisjon i kyrkja og ei oppleving for live...

Les meir..
Leirtur

Leirtur

Nokon T–dagar varer berre nokre timar, andre ein dag. T12 varer i to døgn!

Les meir..
T13-dag

T13-dag

T13-dagen er fortsatt under utarbeiding. Meir info kjem...

Les meir..
T14-dag

T14-dag

Innleiing til konfirmanttida T14-dagen er ei samling i kyrkja der ungdomane får veta meir om konfirmasjonen og om at Gud ynskjer kontakt med de...

Les meir..
Konfirmasjon

Konfirmasjon

Konfirmasjonsundervisinga startar i august og vert avslutta med sjølve konfirmasjonsgudstenesta i mai.

Les meir..
10.klasse-fest

10.klasse-fest

Denne T-dagen er under utarbeiding. Den vert arrangert i vårsemesteret. Og det vil bli invitert til samlingar i lag med 17- og 18-åringane.

Les meir..
T17-dag

T17-dag

Samlingar med ulike tema. Dette er under utarbeiding

Les meir..
T18-dag

T18-dag

Samlingar med ulike tema, med ei spesiell avslutning på slutten av året. Dette er under utarbeiding.

Les meir..
Kalendar

19. august 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando