28.06.2017: 5 Mos 8,11-17

11 Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. ...


Kilde: www.bibel.no