Kyrkjekontoret

Kyrkjekontoret for Voss Kyrkjelege Fellesråd:
Besøksadresse: Uttrågata 5 (det nye Kyrkjetunet ved Vangskyrkja)
Postadresse: Postboks 49, 5701 Voss
Telefon: 56 52 38 80 Fax: 56 52 38 81
E-post: post@voss.kyrkja.no
Sokneprest for Voss sokn: Kjersti Brakestad Boge, mob. 952 62 022.

Ope: kvardagar 09:00-15:00 (onsdag 10:00-15:00)

 

 
Tilsette

Tittel: 

Namn:

E-post:

Kyrkjeverje

Svein Tøsse

Assisterande kyrkjeverje

Åslaug Styve Mjånes

 

Prost for Hardanger og Voss prosti

Arild Hellesøy

Sokneprest for Voss

Kjersti Brakestad Boge

Fungerande sokneprest for Evanger (kontor på Dale)

Frode Kvamsøe

Prostiprest

Magnar Haaland

Diakon

Sigrid Djukastein Mala

Kateket

Rønnaug Eng Sjeldal

Kyrkjetenar for Voss

Thomas Harald Velsvik

Kyrkjetenar for Voss

Bengt Steffan Arvidsson

Kyrkjetenar for Vossestrand (Vinje og Oppheim)

Kjell Kristian Øyre

Kyrkjetenar for Evanger

Nora Baartvedt

Kyrkjetenar for Raundalen

Nils Lid

Kyrkjetenar for Jordalen

Magnar Nåsen

Kantor

Magnus Kløften

Organist (i permisjon)

Frode Raymond Vik

Organist for Oppheim og Vinje

Ellen Marie S. Geithung

Kyrkjelydspedagog

Camilla V. Sønnesyn

Trusopplæringsmedarbeidar

Tone Brekke

Kontormedarbeidar

Idunn Holen

Kontormedarbeidar

Lene K. Brunborg

Kyrkjenytt redaktør

Leif Arne Mosefinn

Oppsynsmann på kyrkjegardane

Ole Martin Vevatne

Kyrkjegardsarbeidar

Vidar Bryn

Kyrkjegardsarbeidar

Sunniva M. K. Sæterdal

Kyrkjegardsarbeidar

Asbjørn Tveit

Fellesråd og sokneråd

Fellesrådet 2015-2019:
Leiar: 
May-Ruth Nåsen Neteland (rep. Oppheim sokn)

Nestleiar: Edvard Jarle Bolstad (rep. Evanger sokn)

Sniolvur Joanesarson (rep. Voss sokn)
Knut Skiple (rep. Raundalen sokn)
Nils T. Bjørke (rep. Voss kommune)
John Helge Måren (rep. Vinje sokn)
Arild Hellesøy (prost)


Evanger sokneråd:
Leiar: Nora Mykkeltvedt

Voss sokneråd:
Leiar: Inger Johanne Gullbrå


Raundalen sokneråd:
Laiar: Nanna Nordahl

Oppheim sokneråd:
Leiar: Svanhild G. Nordanger

Vinje Sokneråd:
Leiar: Ingvill Husdal Lillethun

24. mars 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando