Besøksven
Besøksven

Me har no ei flott gruppe med besøksvener, men det er behov for  fleire!  Unge, vaksne, pensjonistar!!

Har du litt tid til overs ?- del den med andre!  Nokon ventar på deg! Du vil få kurs og oppfyljing.

Har du spørsmål ta kontakt med diakonen 47849134

Besøksteneste noko for deg?

Besøkstenesta består av at ein frivillig besøksven kjem heim til deg etter avtale

Ein gong i veka eller kvar 14 dag. Besøksven kan hjelpe med enkle gjeremål eller gå ein tur, har tid til ein god prat. . Besøksvenen har teieplikt.

Besøksvennen kan vere den som ringer for å høyre korleis du har det, eller du kan ringe til.

Ta gjerne kontakt med diakon Sigrid D. Mala tlf. 47849134
Del denne artikkel på e-post
19. juni 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando