Mini -Midi-Sing, barnekor i Vangskyrkja
Mini -Midi-Sing, barnekor i Vangskyrkja

Me har plass til fleire songglade born i koret.Møt opp i Vangskyrkja på torsdag kl 17.30 og syng med andre flinke jenter og gutar frå 4 til 9 år.

Song,konsertar, leik,frukt og leikepause:-)

Velkommen!

Barnekoret i Vangskyrkja er første etappe for born som likar å synga. I Vangskyrkja samlast me kl. 17:30 til 18:45. Me lærer ulike songar som me kan synga på gudsteneste eller på sjukeheimen, på gata eller på Amfi. Me pratar og leikar og et litt frukt. 

Me har plass til fleire born i alderen 4-9 år. Foreldra er sjølvsagt velkone til å vera i lag med oss. Om nokon vil hjelpa til er me glade for det. 

Velkomne til torsdagskveld i Vangskyrkja.

Når borna vert 10 år kan dei bli med i Tween-Sing som har øving i Vonheim på onsdagar.
Del denne artikkel på e-post
27. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando