Gåver til asylborna på jolafta
Gåver til asylborna på jolafta

Borna våre får mange gåver på jolafta. Det kan vera godt å vera med og gje til nokon som verkeleg treng det. Til jol vil vi gjerne gje gåver til asylborna som har kome til Voss. Det kjem stadig nye flyktningar til bygda vår.

Vi vil samla inn gåver til slutt i gudstenestene på Jolafta og køyrer dei rundt på mottaka i romjula. Det er også mogeleg å levera gåver til kyrkjekontoret før jol.

Borna våre får så mange gåver på jolafta. Det kan vera godt å vera med og gje til nokon som verkeleg treng det. Til jol vil vi gjerne gje gåver til asylborna som har kome til Voss. Det kjem stadig nye flyktningar til bygda vår.

Vi vil samla inn gåver til slutt i gudstenestene på Jolafta og køyrer dei rundt på mottaka i romjula. Det er også mogeleg å levera gåver til kyrkjekontoret før jol.

Borna som har flykta frå alt dei eigde har lite leiker og lite klede. Dei manglar det meste og har ikkje heilt forstått korleis dei må kle seg i eit kaldt land. I tillegg til nye leiker kan stillongsar, labbar, votter og varme gensarar vera gode gåver. Eg ynskjer at vi kan vera med og gje dei nye leiker og klede og at alle merkar gåvene med kva for ein aldersgruppe dei passar til og evt til gut eller jente.

Det er 22 born mellom 0 og 18 år som bur på Voss i mottak no. Det er 13 born mellom 0 og 5 år. Det er 4 born mellom 6 og 10 år. Det er 4 born mellom 14 og 16 år (flest gutar). Ei mor ventar born i Januar.

No kan vi vera med og gje gåver til nokon i blant oss som treng det. Jesus kom til verda i ein stall langt heimefrå. Sidan flykta dei frå den gale Herodes til Egypt, ikkje heilt ulikt mange av flyktningane frå Syria. Jesus sa: «Det du gjer mot ein av mine minste, det gjer du mot meg!» Så kan vi i Jesu namn gje gåver til dei som har reist langt for å koma til oss og ynskja dei ei god jol i eit land langt heimefrå.
Del denne artikkel på e-post
21. oktober 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando